Krympasanie na 50. Góralskim Karnawale. Są nagrody!

Protokół z posiedzenia Komisji Artystycznej oceniającej popis par tanecznych i konkurs tańca zbójnickiego, który odbył się w ramach 50. Jubileuszowego Góralskiego Karnawału w Bukowinie Tatrzańskiej w dniach 1012 lutego 2022 r.

Komisja w składzie:

1. dr Dorota Majerczyk
2. dr hab. Tomasz Nowak, prof. UW

3. Stanisław Bachleda

4. Stanisław ŁukaszczykKołoc

5. Stanisław TrebuniaTutka

6. Stanisław Krupa

oceniła 76 par tanecznych, w tym 44 pary taneczne w I kategorii wiekowej, 19 par tanecznych w II kategorii wiekowej, 10 par tanecznych w III kategorii wiekowej, 3 pary taneczne w IV kategorii wiekowej oraz 7 zespołów w konkursie tańca zbójnickiego.

W III kategorii wiekowej (3655 lat)
wyróżnienia I stopnia i nagrody pieniężne w wysokości po 400 otrzymują:

Krzysztof Pietraszek i Beata Pietraszek z zespołu „Dolina” z Krempach,

W IV kategorii wiekowej (powyżej 55 lat)
wyróżnienie I stopnia i nagrodę pieniężną w wysokości 400 otrzymuje:

Jakub Gryguś i Maria Wnęk z zespołu „Zielony Jawor” z Krempach,

Komisja uważa, że poziom tegorocznego konkursu tańca zbójnickiego był dobry, natomiast popisów par tanecznych zróżnicowany. Komisja zwraca uwagę na odpowiednie wytańczenie ozwodnej i zbudowanie napięcia w figurze zalotnej. Należy także precyzyjnie wykonać krzesanego, a tancerka winna odpowiadać na działania tancerza. Jurorzy przestrzegają uczestników przed nadużywaniem pasterskiego wyskania w sytuacji tanecznej oraz zalecają, by towarzyszące tancerzom muzyki występowały w tradycyjnym dla danego regionu składzie, bowiem stanowią integralną część widowiska tanecznego. Ze względu na duże zróżnicowanie poziomu wykonania komisja także wnosi o zorganizowanie konsultacji tanecznych z instruktorami.

Komisja dziękuje wszystkim pracownikom Bukowiańskiego Centrum KulturyDom Ludowy z Dyrektorem Bartłomiejem Koszarkiem za organizację 50. Jubileuszowego Góralskiego Karnawału. Dziękujemy również konferansjerom: Janinie PaluchWacław, Joannie Łapce, Stanisławowi Sularzowi, Januszowi Łukaszczykowi oraz Piotrowi Kurucowi za prowadzenie wydarzenia. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku popisy tańców odbędą się w Domu Ludowym przy udziale licznie zgromadzonej publiczności.

Bukowina Tatrzańska, 13 lutego 2022 r.

Cały protokół pod: https://goralskikarnawal.pl/

Facebook Comments