Wspólnota Urbarialna życzy…

Pełnych ciepła, spokoju i radości
Świąt Bożego Narodzenia
zdrowia i wszelkiej pomyślności
oraz szczęśliwego Nowego Roku 2022
dla wszystkich mieszkańców
oraz członków Wspólnoty Urbarialnej
z najlepszymi życzeniami

Zarząd Wspólnoty Urbarialnej
w Krempachach

Facebook Comments