Utwardzanie Nadmłynówki rozpoczęte

Trwają prace nad utwardzeniem i udrożnieniem dotychczas nieprzejezdnej części ul. Nadmłynówka.

Budowany odcinek w przyszłości połączy już istniejącą, wyasfaltowaną część ulicy (od mostku nad Przykopą do pp. Mrawczaków) z drogą powiatową, przy czym – jak nadmienia sołtys Józef Pietraszek – na razie nie będzie wyasfaltowany.

Zależało nam na wykorzystaniu środków z funduszu sołeckiego, które przepadłyby, gdyby do końca 2021 r. nie zostały spożytkowane – tłumaczy sołtys Pietraszek. – To ponad 46 tys. zł – za mało, żeby utwardzić cały brakujący odcinek, ale na ok. 300 m powinno wystarczyć…

Brakująca część ulicy (ok. 260 m), której wykonanie nie jest możliwe w ramach ww. funduszu sołeckiego, wysypana i utwardzona zostanie tak szybko, jak to będzie możliwe. Może nawet do końca tego roku.

Co do planów oddania całości pod asfaltowanie sołtys wsi zapewnia, że to kwestia nieodległej przyszłości.

Zdjęcia: Franciszek Pacyga

Facebook Comments