Radny Józef Lorenc interpeluje

Tym razem przedmiotem jego troski jest stan techniczny placu zabaw. Domaga się też odpowiedzi na wcześniejszą interpelację w sprawie zwiększenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Interpelacja w sprawie poprawy stanu technicznego placu zabaw umieszczona jest w Biuletynie Informacji Publicznej pod: https://bip.malopolska.pl/ugnowytarg,a,1997714,interpelacja-radnego-gminy-nowy-targ-pana-jozefa-lorenca-w-sprawie-administrowania-przegladow-i-bezp.html

Podobnie jak interpelacja w sprawie zwiększenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym

 

 

Facebook Comments