Przyjęli dary Ducha Świętego

W środę 23 czerwca 25 młodych z naszej parafii i 3 osoby z zewnątrz przystąpiły do sakramentu bierzmowania.

Szafarzem sakramentu był ks. infułat Stanisław Olszówka. Uroczystość odbyła się o godz. 16.00 w kościele p.w. św. Marcina. Młodzieży towarzyszyli świadkowie bierzmowania oraz najbliższa rodzina.

Już dzień wcześniej dziewczęta i chłopcy otrzymali z rąk proboszcza symboliczne krzyże, które ks. infułat poświęcił podczas właściwej uroczystości.

Głównym przesłaniem wygłoszonej do młodych homilii była konieczność zachowania tych reguł i tych prawd wiary, jakie Kościół wyznaje od wieków. – I nie może być tu miejsca na nasze własne widzimisię! Że to przestarzałe, że teraz żyje się inaczej itd. – podkreślał z pasją ks. infułat.

Po kazaniu dziewczęta i chłopcy w obecności swoich świadków zostali namaszczeni krzyżmem świętym.

I znowu przybyło Chrystusowi rycerzy… Gdyż jednym z siedmiu darów Ducha Świętego jest dar odważnego bronienia wiary!

Facebook Comments