Krempachy: przybędzie działek budowlanych

W poniedziałek 17 maja w Wiejskim Domu Kultury w Krempachach odbyły się konsultacje społeczne w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z udziałem wójta gminy Nowy Targ Jana Smarducha.

Spotkanie miało bardzo konkretny charakter. Każdy zainteresowany przekształceniem jego działki na budowlaną miał możliwość upewnienia się, czy wniosek, który w stosownym czasie złożył do Urzędu Gminy, został rozpatrzony pozytywnie czy odmownie.

Spotkanie otworzył wójt Smarduch, który w kilku słowach wprowadził przybyłych w niuanse dotyczące ośmiu miejscowości (w tym również Krempach) najmniej zaawansowanych, jeśli chodzi o plan zagospodarowania przestrzennego. Dla wiosek tych ogłoszono bowiem osobny przetarg, który ostatecznie wygrała firma p. Ireneusza Wójcika. – Umowę z nowo wyłonioną firmą mamy podpisaną na 2 lata i chcielibyśmy, żeby do grudnia 2022 r. tych osiem wsi było już przyjętych – wyjaśniał wójt.

Jako następny głos zabrał towarzyszący wójtowi projektant, który wyjaśnił zebranym, czym są dokumenty dotyczące planowania przestrzennego. I tak dokumentem nadrzędnym jest tzw. studium, które wyznacza kierunki, w jakich ma iść rozwój terenów budowlanych. Dopiero później dochodzą do niego plany zagospodarowania przestrzennego, umożliwiające już wykonanie projektu pod wybudowanie budynku na danym obszarze. – Czerwoną linią mamy zaznaczony zakres naszego planu, który będzie objęty tą uchwałą (przekształcenia działek rolnych na budowlane), natomiast to co jest na brązowo (kratka brązowa i brązowy kolor), to tereny, które w studium oznaczono jako tereny pod zabudowę – tłumaczył. – Wszystkie działki, które znajdują się w obrysie czerwonej linii i na terenach pod zabudowę na 99%, najpóźniej do grudnia 2022 r. będą więc terenami budowlanym.

Chętnych do osobistego sprawdzenia, czy działki będące ich własnością już wkrótce staną się działkami budowlanymi, nie zabrakło. Konsultacje przebiegły sprawnie i szybko. Często w kameralnych kilkuosobowych grupkach.

A ci, którzy nie mogli osobiście uczestniczyć w spotkaniu, interesujące ich informacje sprawdzą pod: http://185.157.81.129/nowytarg/index.php/view/map/?repository=nowytarg&project=wnioski

Facebook Comments