Kir okrył świat cały…

Kir okrył świat cały niby nocne cienie
uciszył organy, stłumił dzwonów bicie
dziś Chrystus poświęcił swe mienie
na krzyżu samotnym oddał swoje życie

Smutek dziś w kościele, kir zlewa ołtarze
na białych zasłonach znak krzyża się bieli
na ołtarzu głównym dziś sterczą lichtarze
Syn Boży złożony w grobowej pościeli

Czasem stuk obcasów martwą ciszę gromi
u grobu Pańskiego lud się tłumnie korzy
światła tlą się wokół pośród kwiatów woni
w grobie odpoczywa …. nasz Zbawca – Syn Boży

Tuż przy Bożym grobie stoją czujne straże
jak żywe posągi – adorują stale
lud tłumnie przynosi kwiaty w darze
dziś po raz ostatni zabrzmią „Gorzkie Żale”

Facebook Comments