Gmina Nowy Targ w liczbach

Zobaczmy, jak wyglądał w liczbach rok 2020.

Zgodnie z danymi Ewidencji Ludności w gminie Nowy Targ na dzień 31 grudnia 2020 r. zameldowanych na pobyt stały było 23 961 osoby. Oznacza to wzrost ilości osób zamieszkałych na terenie gminy o 5 w porównaniu do roku poprzedniego. Liczba mieszkańców stale wzrasta, a tendencja ta utrzymuje się nieprzerwanie od 2000 roku.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. na świat przyszło 251 dzieci z terenu gminy Nowy Targ. Oznacza to minimalny spadek liczby narodzin względem roku 2019 – o jedną osobę. Zgonów natomiast było 212, czyli o 40 więcej niż w roku poprzedzającym.

Pomimo mniejszej liczby urodzeń bilans zgonów i narodzin w gminie Nowy Targ wciąż jest dodatni. Tak też jest w naszej miejscowości 🙂

Facebook Comments
Facebook Comments