Idzie Jezus środkiem drogi…

Idzie Jezus środkiem drogi
Za nim wiernych ludzi tłum
Dzieci sypią płatki kwiatów
Aby po nich, stąpać mógł.

Patrzy Jezus swoim wzrokiem,
Zwiedza miasta, zwiedza wsie,
Tak strudzone moje nogi,
Czy odpocząć miałbym gdzie.

Chodzi od wsi do miasteczka,
Zagląda do chłopskich chat,
A gdzie miłość jest i zgoda,
Swoje serce oddać rad.

Piękna była tegoroczna procesja Bożego Ciała! Pełna słońca, pogody ducha i miłości! Jak zawsze wzięli w niej udział przedstawiciele wszystkich stanów i wszystkich grup wiekowych. Od najmłodszych maluszków dzwoniących dzwoneczkami, przez dziewczynki sypiące kwiatki, po panny, kawalerów i dorosłych niosących świece, feretrony i chorągwie.  Nie zabrakło też tradycyjnych strojów spiskich. Bo w pamięci, skąd pochodzimy, tkwi nasza największa siła!

Facebook Comments