Urząd Gminy – komunikat w sprawie koronawirusa

Szanowni Mieszkańcy, aby zapobiec ewentualnemu rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-Cov-2, a także innych wirusów (w tym grypy) Urząd Gminy Nowy Targ podjął dodatkowe działania.

W każdym wydziale prowadzącym bezpośrednią obsługę mieszkańców w widocznym miejscu została zamieszczona informacja o konieczności zachowania odległości co najmniej jednego metra pomiędzy pracownikiem, a stroną. Pracownicy stanowisk podawczych zostali wyposażeni w jednorazowe rękawiczki.

Stosowanie chusteczek/środków antybakteryjnych do dezynfekcji rąk na stanowiskach obsługi bezpośredniej mieszkańców odbywa się we wszystkich wydziałach urzędu.

W związku ze wzrostem zagrożenia zachorowań na choroby wirusowe i grypopodobne, w tym także możliwość rozprzestrzeniania się koronawirusa, przesłano informację do firm świadczących usługę sprzątania w siedzibach urzędu o zwiększenie zakresu stosowania środków dezynfekujących w toaletach oraz pomieszczeniach socjalnych, zwielokrotnienie mycia klamek, uchwytów, przycisków wind.

Duże skupiska ludzi to środowisko sprzyjające rozprzestrzenianiu się koronawirusa i innych wirusów przenoszonych drogą kropelkową. Jeżeli to możliwe, należy ograniczyć przebywanie w miejscach publicznych.

W miarę możliwości prosimy o załatwianie spraw w formie elektronicznej lub telefonicznie, a także o ograniczenie osobistych wizyt w Urzędzie Gminy Nowy Targ. Przypominamy też, by oczekując na spotkanie z urzędnikiem, ze względu na własne bezpieczeństwo, zachować odpowiedni dystans od innych oczekujących.

DBAJMY WSZYSCY O ZDROWIE WŁASNE, OSÓB NAS OBSŁUGUJĄCYCH ORAZ MIESZKAŃCÓW NASZEJ GMINY!!!!

Facebook Comments