Cicha, święta noc

Punktualnie o północy, jak zwyczaj i tradycja nakazują, odprawiona została Pasterka.

To nabożeństwo na cześć nowo narodzonego Dzieciątka Jezus jest jedną z najważniejszych tradycji związanych z Wigilią Bożego Narodzenia, a jego korzenie sięgają VI w. n.e.

Tegoroczną Pasterkę ks. proboszcz Zbigniew Ścisłowicz odprawił w języku polskim. I przy okazji wygłoszonej w tę noc homilii odesłał słuchających do stajenki betlejemskiej i do postawienia sobie pytania, co każdą i każdego z nas sprowadza przed żłobek nowo narodzonego Jezusa…

W liturgię, jak zawsze zaangażowane były dziewczęta w strojach spiskich, ministranci i lektorzy. Zagrała także orkiestra.

 

Facebook Comments