Święto wszelkiej obfitości – dożynki

Tegoroczne dożynki parafialne świętowaliśmy w pierwszą niedzielę września na Mszy św. o godz. 10.30.

I tradycyjnie już gospodarzom asystował od remizy do kościoła przemarsz orkiestry. Gestem wniesienie przed ołtarz wieńca dożynkowego pracujący na roli krempaszanie podziękowali Panu Bogu za swoje plony i za to że i tym razem ominęły ich susza i nieurodzaje.

Pięknymi słowami poety Cypriana Kamila Norwida, który tęskniąc za ojczyzną, wołał: Do kraju tego, gdzie kruszynę chleba, podnoszą z ziemi przez uszanowanie dla darów Nieba, tęskno mi, Panie! zwrócił się do nich w tym dniu ks. proboszcz. Bo szacunek do chleba i owoców pracy rąk ludzkich powinien determinować postawę i system wartości każdego człowieka, a zwłaszcza Polaka.

Autorką pozostawionego w kościele wieńca dożynkowego, podobnie jak przed rokiem, jest Maria Krzysztofek – kierowniczka WDK. Świętowanie zakończyło się posiadami i poczęstunkiem na plebani.

Zdjęcia: Jan Krzysztofek

Facebook Comments