Konkurs: “Boża Mateczka w przydrożnej kapliczce” rozwiązany

– Celem konkursu było zwrócenie uwagi dzieci na kapliczki przydrożne znajdujące się w ich najbliższej okolicy. Ale też w ogóle na maj, który cały jest poświęconym Maryi – wyjaśniała kierowniczka WDK Maria Krzysztofek.

Prace można było zgłaszać do 25 maja, a rozstrzygnięcie konkursu odbyło się w czwartek 30 maja o godz. 17.  Łącznie wpłynęło 16 prac. Były przestrzenne makiety – niektóre wiernie naśladujące widziane przez dzieci kapliczki; ale były też prace dwuwymiarowe – kolorowane kredkami lub szkicowane węglem.

Rozdanie nagród poprzedził krótki wykład, w którym organizatorka konkursu przybliżyła najmłodszym, czym są kapliczki i w jakim celu je budowano. – Pamiętajcie, fundowano je, albo na pamiątkę jakiegoś ważnego wydarzenia, albo po to, żeby chroniły ludzi od złego. I budowano na ziemi w formie takiego małego kościółka lub mniejsze wieszano na drzewie – tłumaczyła. Zaś podekscytowane jej wyjaśnieniami dzieciaki przekrzykiwały się w podawaniu miejsc, w których widziały kapliczki z Maryją.

Wszystkie dzieci, które wzięły udział w konkursie, nagrodzone zostały upominkami ufundowanymi przez Gminny Ośrodek Kultury w Łopusznej. – Miejsc zdecydowałam się nie przyznawać, bo ciężko byłoby mi ocenić te prace. Wiadomo przecież, że starsze dzieci pracują inaczej niż młodsze i więcej można od nich oczekiwać. A czasem to dziecko, które zrobi skromniejszą płaską pracę, zawrze w niej więcej elementów – tłumaczyła.

Facebook Comments