Dostali Ducha Świętego

Święto Bożego Miłosierdzia to idealny dzień na przyjęcie sakramentu bierzmowania – przekonywał w swojej homilii do młodych metropolita lwowski ks. biskup Leon Mały.

Uroczystość udzielenia sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej odbyła się w naszej parafii w niedzielę 28 kwietnia o godz. 16. Wszystkich, którzy go przyjęli, było łącznie 34 – dziewcząt i chłopców. Tuż po rozpoczęciu się Eucharystii rodzice mającej przyjąć bierzmowanie młodzieży poprosili szafarza sakramentu o udzielenie go ich synom i córkom. O tym, że młodzi są już gotowi, zapewnił biskupa także ks. proboszcz.

Dary Ducha Św. są i będą wam potrzebne w każdym dniu waszego życia. Bo czy będzie to odwaga w wyznawaniu wiary, czy wybór dobrego kierunku studiów lub odpowiedniego kandydata na męża lub żonę, one zawsze pomogą wam wybrać i postąpić dobrze – podkreślał ks. biskup. – Tylko módlcie się. I wszystko róbcie z Panem Bogiem.

W dalszej części swojej homilii przybyły z Lwowa biskup wskazał na analogię pomiędzy czytaną w tym dniu Ewangelią, a tym czego dziewczęta i chłopcy za chwilę dostąpią. Bo tak, jak Jezus  do przebywających w wieczerniku uczniów zwrócił się słowami “Pokój wam”, tak i on do każdej i każdego z bierzmowanych tuż po namaszczeniu ich krzyżmem świętym zwróci się słowami: “Pokój z tobą”. – Pamiętajcie, że chrześcijaństwo to także zgoda na męczeństwo – podkreślał.

Krótko potem, przy wtórze hymnu O Stworzycielu Duchu przyjdź młodzież z rąk biskupa przyjęła ten wyjątkowy sakrament.

– Z okazji tej doniosłej uroczystości rodzice kandydatów do bierzmowania ufundowali relikwiarz na relikwie św. Marcina. Można go było zobaczyć na ołtarzu bocznym. Jednak wprowadzenie relikwii patrona naszej parafii odbędzie się dopiero w czasie najbliższego odpustu, tj. 11 listopada 2019 r. – podkreślał w ogłoszeniach ks. proboszcz

Zdjęcia: Franciszek Pacyga

Facebook Comments