Franciszek Pietraszek rezygnuje na rzecz Józefa Lorenca

Krempachy 04.04.2019 r

OŚWIADCZENIE

W marcu br., po kilku miesiącach dokładnego przyglądania się potrzebom i analizie problemów wsi, postanowiłem ubiegać się o stanowisko sołtysa Krempach. Od lat widzę, że nasza miejscowość zamiast rozwijać się, jest kierowana na zaspokojenie interesów nielicznej grupy osób. Mimo że corocznie realizuje jakieś inwestycje, nie są one wspólnie wypracowywane, a zarazem nie wpływa to na rozwój wsi . Uważałem, że sołtysem w Krempachach powinien być człowiek przedsiębiorczy, który potrafi dobrze gospodarować nawet niewielkim, ale jak ważnym zasobem finansowym i materialnym, jak i wykorzystać wielki ludzki potencjał. Wciąż pragnę zmienić obecną sytuację, ale w odmienny niż sądziłem wcześniej sposób.

Kierując się dobrem wsi i jej przyszłością opartej na rozwoju, postanowiłem zrezygnować z ubiegania się o stanowisko sołtysa naszej miejscowości. Bliższe mi bowiem jest dobro Krempach, niż ambicja bycia sołtysem. Dwóch kontrkandydatów opozycyjnych do obecnego gospodarza to o jednego za dużo. Zgodnie ze statutem sołeckim o zwycięstwie wyborczym decyduje bowiem zwykła większość głosów. By nie rozbijać głosów opowiadających się za odblokowaniem rozwoju miejscowości, zdecydowałem się zrezygnować i prosić każdego wyborcę o oddanie swojego głosu na Józefa Lorenc, który moim zdaniem gwarantuje współpracę ze wszystkimi mieszkańcami.

Ufam, że od poniedziałku 8 kwietnia Krempachy zaczną oddychać nowym powietrzem, powietrzem w którym będzie czuć zmianę na lepsze. Że nastanie upragniony przeze mnie, ale myślę że również przez wielu mieszkańców czas, w którym razem będziemy mogli decydować o rozwoju i przyszłości naszego wspólnego domu – naszych Krempach.

Jeszcze raz prosząc o poparcie w wyborach Józefa Lorenc. Dziękuję wszystkim za wsparcie, rozmowy i pomysły dotyczące rozwoju wsi, jakie podczas spotkań z Państwem słyszałem. Wszystkie te składam Józefowi Lorenc i zapewniam go o wspieraniu z mojej strony podczas Jego kadencji.

Ze szczerymi pozdrowieniami

Franciszek Pietraszek

Facebook Comments