KOMUNIKAT dt. odbioru odpadów komunalnych w miesiącach styczeń i luty 2019 r.

Urząd Gminy Nowy Targ informuje, że z powodu unieważnienia przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na lata 2019-2020 w miesiącach styczeń i luty 2019 r. czyli w okresie do rozstrzygnięcia kolejnego postępowania przetargowego będą obowiązywać poniższe zasady:

– wysokość opłaty nie ulegnie zmianie,
– wchodzą w życie nowe zasady segregacji,
– harmonogramy odbioru odpadów dostępne są na stronie internetowej www.ugnowytarg.pl oraz na tablicach ogłoszeń,
– worki na w/w okres dostępne będą po 1 stycznia,
– naklejanie kodów kreskowych nie będzie wymagane,
– w styczniu odbiór popiołu będzie dopuszczalny w workach szarych lub brązowych,
– blankiety opłat za śmieci oraz kody kreskowe będą drukowane po skalkulowaniu stawki opłaty, czyli po rozstrzygnięciu przetargu na 2019 r.

Źródło: http://www.ugnowytarg.pl/node/6440

Facebook Comments