Oczyszczalnia i kanalizacja w grudniu

W grudniu firma Machnik kontynuowała prace kanalizacyjne z położeniem kolektora na ulicy Słonecznej, Spiskiej oraz ponownie na ul. Polnej – druga nitka od strony północnej. Obecnie prace trwają wzdłuż ulicy Długiej w samym centrum wsi.

W warunkach łagodnej zimy trwają prace montażowe zadaszenia na budynku socjalnym i pozostałych budynkach technologicznych oczyszczalni ścieków.

Facebook Comments