W stronę beatyfikacji – świadkowie życia Pani ze Skałki

Na wszystkich Mszach św. sprawowanych w niedzielę 18 listopada franciszkanin o. Wacław Michalczyk OFM oraz członkini Instytutu Niepokalanej Matki Kościoła Krystyna Szewc przypomnieli życie i pośmiertne oddziaływanie Pani ze Skałki.

Od 2016 r. Prowincja Matki Bożej Anielskiej Zakonu Braci Mniejszych czyni starania zmierzające do rozpoczęcia procesu beatyfikacyjnego zmarłej w 1990 r. w opinii świętości śp. Mieczysławy Faryniak. Przybyła z Bielska Białej była urzędniczka bankowa zamieszkała w pobliskim Dursztynie w 1935 r. I od pierwszych dni bardzo mocno oddziaływała na tamtejszą społeczność, rozszerzając swoją działalność również na inne spiskie wioski. Jej bogate życie chrześcijańskie, charakterystyczną duchowość franciszkańską oraz godną uwagi twórczość poetycką i prozatorską przybliżył dzisiaj w homilii były prowincjał Zakonu Franciszkańskiego o. Wacław Michalczyk OFM, który – jak sam przyznał – miał tę radość, że z przerwami przez 20 lat Mieczysławę Faryniak spotykał.

Artykuł pt. Skałczańska pustelnica o życiu Pani ze Skałki można przeczytać TUTAJ.

Po wystąpieniu o. Wacława krótkie swoje świadectwo dała też Krystyna Szewc – autorka książki o Mieczysławie Faryniak pt. Tchnienie Ducha spoczęło na tej Skałce i członkini założonego przez Sługę Bożego ks. Franciszka Blachnickiego Instytutu Niepokalanej Matki Kościoła. To ona nie dalej jak w lipcu 2016 r. staraniem zaangażowanego w dokumentowanie bogatego życia duchowego Pani ze Skałki o. Zenona Stysia OFM oraz redaktorki strony internetowej w Dursztynie Krystyny Waniczek wydała krótki folder przybliżający życie i miejsce zamieszkania Pani Mieczysławy. Folder pt. Dom na Skale rozprowadzany był też Krempachach i można zapoznać się z nim TUTAJ.

Po Mszach św. zainteresowani pogłębieniem wiedzy o tej, którą sam św. Jana Paweł II nazwał Apostołką Polskiego Spisza, mogli zaopatrzyć się u p. Krystyny Szewc w książkę jej autorstwa. Zainteresowanie tą pozycją było jednak tak duże, że już po drugiej Mszy św. 30 przywiezionych przez nią książek nie wystarczyło. Dowiezione zostaną do Krempach w następną niedzielę.

Rozprowadzane były też obrazki z modlitwą o rychłą beatyfikację Pani ze Skałki – do prywatnego odmawiania. A o. Wacław prosił, by nie obawiać się powierzać swoich spraw tej, która tak mocno Krempachy i Dursztyn pokochała.

A oto treść tej modlitwy:

Duchu Święty, Boże, nasz Pocieszycielu i Wspomożycielu, który prowadzisz ludzi do świętości, racz obdarzyć chwałą Twoją służebnicę Mieczysławę. Niech jej przykład ofiarnej pracy nad sobą i gruntowaniem moralności przyświeca na co dzień młodym; niech jej wstawiennictwo owocuje powołaniami kapłańskimi i zakonnymi, męskimi i żeńskimi. A jej szczególne nabożeństwo do Niepokalanej Matki Pana Naszego Jezusa Chrystusa będzie wzorem na drogach zbawienia dla naszych rodzin, naszych dzieci i młodzieży, i nas samych; niech też będzie umocnieniem dla naszych chorych, osamotnionych, ubogich i poszukujących Boga. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.  

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami!

PS. Pełna treść kazania o. Wacława już wkrótce.

Facebook Comments