Wydawanie worków na 2. półrocze

Uprzejmie informuję, że 27. 06.2018 /w środę/ od godz. 8.00 – 12.00 oraz od 13.30– 18.00 w remizie OSP Krempachy będą wydawane worki na odpady komunalne na 2. półrocze 2018 r.

Jednocześnie zwracam się do wszystkich mieszkańców o odbiór wspomnianych worków w wyznaczonym dniu.

Z poważaniem

Sołtys wsi Krempachy
Józef Pietraszek

Facebook Comments