Na bieżąco

Oczyszczalnia ścieków – postęp prac

Wraz przyjściem wiosny odwiedziliśmy budowę oczyszczalni ścieków. Obecnie wykonuje się pompownię komory zasuw ścieków oraz pompownię komory wody technicznej. Częściowo utwardzana jest droga dojazdowa. Podwykonawca dopiero co zainstalował słup trakcji energetycznej pod transformator  n/napięcia. Postęp […]

Na bieżąco

Ludzie mogą stracić działki

Dokładnie taki obraz wyłania się wizji lokalnej projektowanej uchwały dotyczącej Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, wprowadzającej całkowity zakaz budowania się w odległości mniejszej niż 25 m od rzeki. Protest w tej sprawie delegacja samorządowców z terenu […]