Wodociąg Krempachy-Nowa Biała – przetarg bez rozstrzygnięcia

Na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Nowy Targ oraz na stronie internetowej www.ugnowytarg.pl, w BIP-ie Urzędu Gminy Nowy Targ i na tablicach ogłoszeń  w miejscowości Krempachy i Nowa Biała znajdowało się:

ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonych na dzierżawę na czas do trzech lat wodociągu “Nowa Biała – Krempachy” w skład którego wchodzi nieruchomość położona w miejscowości Krempachy, oznaczona w KW NS1T/00111230/6 jako dz. ewid.:- 4474/2 o pow.: 0,0569 ha – zabudowana zbiornikiem wyrównawczym,

– 8705/3 o pow.: 0,1040 ha – teren studni SK-2 wraz ze strefą ochronną,

– 8707/1 o pow.: 0,1625 ha – teren studni SK-1 wraz ze strefą ochronną,

– 8921/2 o pow.: 0,0451- teren strefy ochronnej,

– 8920/2 o pow.: 0,1131 ha-zabudowana budynkiem stacji pomp.

Cena wywoławcza: 500,00 zł netto plus VAT, wadium: 100,00 zł – płatne w terminie do 13 kwietnia 2023 r.

14 kwietnia 2023 r. Urząd Gminy poinformował, że wymagane wadium wpłacił 1 oferent.

Jednakże z powodu niestawienia się oferenta w dniu 19 kwietnia 2023 r. na otwarciu ofert przetarg na dzierżawę na czas do trzech lat wodociągu “Nowa Biała – Krempachy”pozostał bez rozstrzygnięcia.

Facebook Comments