Jest już u nas Betlejemskie Światełko Pokoju

Już tylko kilka dni dzieli nas od Świąt Bożego Narodzenia. Harcerze ZHP przywieźli dziś Betlejemskie Światełko Pokoju.

W Grocie Narodzenia Pańskiego w Betlejem płonie wieczny ogień. To od niego co roku odpala się jedną świeczkę, której płomień, niesiony przez skautów w wielkiej sztafecie przez kraje i kontynenty, obiega świat. Skauci z całej Europy, a wśród nich harcerze ZHP, przekazując to Światło, dzielą się radosną nowiną oraz krzewią uniwersalne wartości braterstwa i pokoju. „Światło, które daje moc” to hasło przyświecające tegorocznej sztafecie Betlejemskiego Światła Pokoju.

Tuż przed dzisiejszą wieczorną Mszą św. ogień odpalony od ognia, który płonie w Grocie Bożego Narodzenia harcerze przynieśli także do Krempach. Zapaloną świecę z ich rąk odebrał ks. proboszcz Zbigniew Ścisłowicz.

Każdy, kto tylko chce, może odpalić od Betlejemskiego Świtatełka Pokoju swoją świecę, zanieść ją do domu i postawić na wigilijnym stole.

Zdjęcia: Franciszek Pacyga

 

Facebook Comments