Sołtys protestował

W poniedziałek 25 marca delegacja sołtysów z gminy Nowy Targ z przewodniczącym Rady Gminy Wiesławem Parzygnatem i wicewójtem Marcinem Kolasą udała się do Krakowa, by protestować przeciwko projektowi korekty uchwały dotyczącej Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Pojechał także nasz sołtys.

Więcej o niezgodzie na projektowaną nowelizację uchwały wprowadzającej zakaz zabudowy w odległości 10 m od każdego cieku wodnego (potoku, strumyka) oraz ogromnych stref zakazu na rzekach nawet ponad 100m od brzegu przeczytacie pod: Ludzie stracą działki 

Samorządy zjednoczone w sprzeciwie

Na możliwość wypowiedzi przewodniczący Rady Gminy Nowy Targ, wicewójt i sołtysi musieli czekać aż do wolnych wniosków VII posiedzenia Sejmiku Województwa Małopolskiego. Dopiero wtedy Wiesław Parzygnat zajął głos, a swoim towarzystwem przy mównicy wsparła go cała podhalańska delegacja. To, co przewodniczący Rady Gminy zaproponował marszałkowi województwa Witoldowi Kozłowskiemu w dziedzinie projektowanej uchwały, było rozwiązaniem identycznym do rozwiązań zaakceptowanych i wdrożonych przez województwo warmińsko-mazurskie.

Zdjęcie: Marcin Kolasa

Delegacji nowotarskich samorządowców poparcia udzielili też obecni na posiedzeniu sejmiku radni z Podhala – Stanisław Barnaś, Jan Piczura i Marek Wierzba. Jak na razie udało się uzyskać obietnicę ponownego przeanalizowania projektu.

Zdjęcie w nagłówku: Anna Szopińska Podhale Region

Facebook Comments