Wybory sołtysów – obwieszczenie

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Nowy Targ z dnia 23 stycznia 2019 r.
o wyborach sołtysów i członków rad sołeckich w sołectwach Gminy Nowy Targ

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz uchwały Nr XXXVII/401/2014 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie nadania statutów sołectwom oraz Zarządzenia Wójta Gminy nr 0050.10.2019 z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysów i członków rad sołeckich w sołectwach Gminy Nowy Targ – informuję, że wybory sołtysów i członków rad sołeckich we wszystkich 21 sołectwach odbędą się w niedzielę 7 kwietnia 2019 r.

W terminie do 14 marca 2019 r. do godz. 15.00 można zgłaszać Gminnej Komisji Wyborczej kandydatów na sołtysów i członków rad sołeckich odrębnie dla każdego sołectwa.

Głosowanie odbędzie się w tych samych lokalach wyborczych, w których odbyły się wybory samorządowe w godzinach od 8:00 do 18:00.

Ogłoszenie wyników wyborów zostanie zamieszczone w BIP Urzędu Gminy Nowy Targ oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu w dniu 9 kwietnia 2019 r.

Facebook Comments