Na bieżąco

Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu

OGŁOSZENIE O ROZPOCZĘCIU NABORU WNIOSKÓW W związku z realizacją projektu pn. „Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Nowy Targ”, numer projektu RPMP.05.02.02-12-0500/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata […]