WDK

Wolontariusze pompowali dla Asi

Wolontariusze działający przy WDK w Krempachach przyjęli wyzwanie rzucone im przez Koło Gospodyń Wiejskich i pompowali w Gaszyn Challenge. A po wykonaniu zadania do charytatywnego wykonania 10 pompek i wpłat na rzecz małej krempaszanki Asi […]