Wydarzenia

Zielone Świątki – zaproszenie

 Już w najbliższą niedzielę 23 maja Zespół Zielony Jawor zaprasza na specjalną Mszę św. o godz. 12.00 z okazji uroczystości Zesłanie Ducha Świętego. Członkowie zespołu zapraszają w strojach: dzieci, rodziców, dziadków i wszystkich, którzy zechcą […]

Wydarzenia

I Komunia św. – galeria

Siedemnaścioro dzieci z naszej parafii przystąpiło dziś po raz pierwszy do Stołu Pańskiego. Uroczystość odbyła się na Mszy św. o godz. 11. Ośmiu dziewczynkom i dziewięciu chłopcom towarzyszyła tylko najbliższa rodzina, o co już wcześniej […]

Wydarzenia

Zmarła Maria Madeja z ul. Długiej

Z żalem zawiadamiamy, że w środę 5 maja zmarła w wieku 92 lat śp. Maria Madeja zamieszkała na ul. Długiej. Msza św. pogrzebowa odprawiona zostanie w poniedziałek 10 maja o godz. 14.00 w kościele pw. […]

Wydarzenia

Stworzenie człowieka

Tekst biblijny nie zawsze jest dla nas zrozumiały. I nie ma różnicy, w jakim języku został zapisany. Musimy pamiętać o tym, że autorzy biblijni byli narzędziami Ducha Świętego. Niektóre fragmenty mogą być przez nich dodane, […]

Wydarzenia

Poświęcenie pokarmów – galeria

Oto duszpasterstwo na miarę naszych czasów! Dzisiaj, podobnie jak przed rokiem, ks. proboszcz, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom krempaszan, dokonał poświęcenia pokarmów z samochodu – przed domami swoich parafian. Przy pięknie zastawionych stolikach na proboszcza czekali mieszkańcy […]

Wydarzenia

Stworzenie świata

Ostateczna redakcja Pięcioksięgu nastąpiła w latach 515-400 r. p.n.e. Był to skutek zetknięcia się ludności żydowskiej z literaturą babilońską i mezopotamską w ogóle, zwłaszcza z Enuma Elis, Athrahasis i mitem o Gilgameszu. Widać to w […]

Wydarzenia

Kir okrył świat cały…

Kir okrył świat cały niby nocne cienie uciszył organy, stłumił dzwonów bicie dziś Chrystus poświęcił swe mienie na krzyżu samotnym oddał swoje życie Smutek dziś w kościele, kir zlewa ołtarze na białych zasłonach znak krzyża […]

Wydarzenia

Dawid i Izajasz zapowiadają Mękę Chrystusa

Wiemy z Ewangelii, że król Dawid, któremu tradycja przypisuje autorstwo większości psalmów, był przodkiem Jezusa. Jednym z tych psalmów jest Psalm 22, który mówi o męce Mesjasza i jej owocach, ale jest też indywidualną lamentacją […]

Wydarzenia

Trwajmy przy Nim

Dziś Wielki Czwartek. Wspominamy Ostatnią Wieczerzę i ustanowienie dwóch sakramentów – Eucharystii i kapłaństwa. Dziś też wspomnienie modlitwy Pana Jezusa w ogrodzie Getsemani, zdrady Judasza, uwięzienia i wtrącenia naszego Pana do ciemnicy. Jak On potwornie […]