Bezpłatne kompostowniki dla mieszkańców gminy Nowy Targ

Gmina Nowy Targ przystąpiła do „Programu wsparcia finansowego dla gmin z terenu województwa małopolskiego w zakresie zaopatrzenia w kompostowniki”

Wójt Gminy Nowy Trag informuje, że Gmina Nowy Trag zakupiła 105 szt. kompostowników dla mieszkańców naszej gminy.

Zakupu kompostowników dokonano w ramach programu wsparcia finansowego dla gmin z terenu województwa małopolskiego w zakresie zaopatrzenia w kompostowniki, realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. W ramach tego programu Gmina Nowy Targ otrzymała dofinansowanie w kwocie 33 000 zł.

W celu realizacji zadania, w drodze zapytania ofertowego, wyłoniono Wykonawcę – Firmę Graf Polska sp. z o.o., który dostarczył zamówione kompostowniki o pojemności 900 l. Kompostownik składa się z elementów do samodzielnego złożenia. Do kompostownika będzie dołączona etykieta informująca o źródle dofinansowania, którą należy przymocować do jednej ze ścianek.

Celem zadania jest promocja kompostowania bioodpadów na własne potrzeby, edukacja mieszkańców w zakresie zagospodarowania bioodpadów (odpadów zielonych, odpadów kuchennych) oraz zwiększenie ilości bioodpadów zagospodarowanych we własnym zakresie w kompostownikach przydomowych, a w rezultacie ograniczenie ilości bioodpadów oddawanych przez mieszkańców w ramach systemu gospodarki odpadami funkcjonującego na terenie województwa małopolskiego.

Kto może dostać kompostownik?

Mieszkaniec Gminy Nowy Targ, który:

 • złożył w Urzędzie Gminy Nowy Targ deklarację gospodarowania odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałej w zabudowie jednorodzinnej,
 • deklaruje, że lokalizacja nieruchomości pozwala na ustawienie kompostownika w sposób niestwarzający uciążliwości dla mieszkańców przedmiotowej posesji oraz posesji sąsiednich
 • ma możliwość zagospodarowania wytworzonego kompostu
 • nie posiada względem Gminy Nowy Targ zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, podatków i zaległości o charakterze cywilno-prawnym na dzień złożenia wniosku.

O przyznaniu kompostowników decydować będzie kolejność złożonych wniosków, rozpatrywanych na bieżąco, do momentu wyczerpania puli zakupionych przez Gminę kompostowników.

 • W pierwszej kolejności będą brane pod uwagę wnioski mieszkańców którzy złożyli deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i nie korzystają z ulgi na kompostowanie;
 • W drugiej kolejności będą brane pod uwagę wnioski mieszkańców którzy złożyli deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i korzystają z ulgi na kompostowanie;

Właściciel jednej nieruchomości może otrzymać jeden kompostownik.

Co powinieneś zrobić, żeby dostać bezpłatny kompostownik?

Złóż wniosek o użyczenie kompostownika przez Gminę Nowy Targ.

Nabór wniosków trwa od 10 czerwca 2024 r do wyczerpania liczby zakupionych kompostowników i nie później niż do 21 czerwca 2024r. Ważna jest kolejność zgłoszeń.

Jak możesz złożyć wniosek? Masz trzy możliwości:

 • złóż go na dzienniku podawczym Urzędu Gminy Nowy Targ,
 • wyślij pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy Nowy Targ ul. Bulwarowa9, 34-400 Nowy Targ,
 • lub poprzez ePUAP.

Po przyjęciu wniosku ustalimy z Tobą (telefonicznie lub mailem) datę podpisania umowy i odbioru kompostownika.

Umowa użyczenia kompostownika będzie obowiązywała 36 miesięcy. Potem kompostownik będzie Twoją własnością.

Gdzie znajdziesz szczegółowe informacje?

 • W Referacie ds. Gospodarki Odpadami w Urzędzie Gminy Nowy Targ, w pokoju nr 102
 • Dzwoniąc pod numer telefonu: 182632205.
 • Pisząc mail na adres mailowy: odpady@ugnowytarg.pl

Dokumenty do pobrania w załącznikach.

Facebook Comments