Kandydaci do rady Powiatu Nowy Targ – kalejdoskop wyborczy

Prezentujemy mini kalejdoskop wyborczy na kilka dni przed wyborami do Rady Powiatu Nowy Targ. Z Krempach startuje troje kandydatów:

1. Józef Pietraszek – długoletni sołtys Krempach, społecznik zaangażowany w budowę dróg, chodników, kanalizacji sanitarnej, regulacji rzeki Białki, renowacji zabytków i wielu innych ważnych dla mieszkańców Krempach kwestii. O mandat radnego powiatowego ubiega się z ramienia KWW Młodość Kompetencje Zmiana” – poz. nr 3. O sobie pisze tak:

Jako Sołtys wsi Krempachy pragnę Wam przedstawić, że w swej 12-letniej działalności starałem się z odpowiedzialnością podchodzić do zadań i oczekiwań wszystkich mieszkańców. Zdaję sobie sprawę, że nie wszystko, co sobie zakładałem, udało się wykonać. Mimo wszystko myślę, że udało się nam dzięki Waszemu zrozumieniu i Waszej życzliwości sporo zrobić w naszej wiosce. Wszystko po to, by się nam w niej lepiej żyło i żeby ładniej wyglądała. Nie ukrywam, że sporo zostało do zrobienia. I tak; koniecznie należy przystąpić do wymiany wodociągu ze względu na częste awarie, należy przystąpić do zmodernizowania przepompowni. Sporo ulic nie posiada chodników, remiza wymaga rozbudowy i modernizacji, koniecznie należy też przystąpić o remontu skarpy przy placu zabaw – aż do mostku przy kościele, a także ogrodzenia placu zabaw. Konieczny jest też remont boiska sportowego dla LKS-u wraz całą infrastrukturą i budową nowych szatni. W związku z przyjętym nowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego i rozbudową wsi konieczne będzie wykonanie dróg asfaltowych i chodników oraz doprowadzenie wody i kanalizacji.

Drodzy Mieszkańcy serdecznie Wam dziękuję za współpracę, zrozumienie i życzliwość, dziękuję Radzie Sołeckiej a także wszystkim organizacjom działających w Krempachach za współpracę. Rezygnując z funkcji sołtysa, chciałbym, o ile mi na to Wy, Drodzy Mieszkańcy pozwolicie, mimo już niemłodego wieku, jak to niektórzy mówią, jeszcze coś dla naszego środowiska zrobić. Postanowiłem kandydować do Rady Powiatu byśmy mogli być lepiej zauważalni i inaczej traktowani. Od ośmiu lat Zarząd Powiatowy Dróg posiada gotowe zatwierdzone projekty na chodniki od mostu do ul. Na Równi oraz na ul. Spiskiej, lecz nie możemy się doczekać ich wykonania, mimo corocznych zapowiedzi w planach Pow. Zarządu Dróg w Nowym Targu. Konieczny jest remont istniejącego chodnika, mocno zniszczonego w centrum wsi od przystanku do poniżej starej szkoły. Do końca nie wiemy co z projektem chodnika przy drodze powiatowej od WDK do końca w kierunku Frydmana, bo mimo kilkukrotnych moich interwencji nikt nie udziela odpowiedzi. Konieczne jest wykonanie zabezpieczenia mostu na rzece Białka, o którym też informacja została wysłana. Ulica Długa wymaga remontu, a pomału należy myśleć o położeniu nowej nawierzchni. Starostwo Powiatowe bardzo dużą uwagę skupia na drogach w zachodniej i wschodniej części Powiatu – to właśnie tam się przeznacza ogromne środki na modernizację i remonty dróg, natomiast my jesteśmy niezauważalni, a głosy niesłyszalne. Dlatego postanowiłem kandydować do Rady Powiatu, by w ten sposób cokolwiek zmienić w pomysłach przyszłych przywódców Starostwa Powiatowego w Nowym Targu. Moja uwaga będzie skierowana na aktywnym działaniu dotyczących wymienionych przez mnie spraw.

Liczę na Wasze głosy!

https://www.facebook.com/photo/?fbid=122115674384231428&set=a.122115674414231428

2. Maria Stanisława Pietraszekabsolwentka liceum ogólnokształcące, pracownica Szkoły Podstawowej w Krempachach. Swoim wyborcom prezentuje się w poniższy sposób:

Mieszkam na Spiszu, we wsi Krempachy. Ukończyłam liceum ogólnokształcące. Pasjonuję się historią. Jestem wieloletnim pracownikiem Szkoły Podstawowej w Krempachach, mam dobry kontakt z młodzieżą i dziećmi. Jestem szczęśliwą żoną, mamą i babcią. Mam trzy wspaniałe córki oraz kochaną wnuczkę.

Przynależę do partii Prawo i Sprawiedliwość. Należę do Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Okręgu Małopolskim, gdzie pełnię funkcję członka Komisji Rewizyjnej. Zostałam odznaczona pamiątkowym medalem za zasługi dla ŚZŻ AK. Należę do NSZZ „Solidarność” z siedzibą w Nowym Targu, gdzie wchodzę w skład Prezydium Zarządu. Jestem Honorowym Członkiem Zarządu Fundacji Dunajec, w której działam społecznie oraz charytatywnie na rzecz Polaków na Kresach Wschodnich. Należę także do Klubu Gazety Polskiej z oddziałem w Nowym Targu.

Ambitnie patrzę w przyszłość oraz wyznaczam sobie nowe cele. Połączenie energii z otwartością i empatią, którą kieruję się na co dzień, pozwoli mi skutecznie i z determinacją działać na rzecz Naszego Powiatu. Powiat Nowotarski stanie się jeszcze piękniejszym miejscem do życia dla nas wszystkich.

Budujmy razem nasz Powiat. Twój głos oddany dla mnie ma ogromne znaczenie!

https://goral.info.pl/artykul/maria-pietraszek–kandydatka/1234572?

3. Paweł Roch Pacyga – kandydat do Rady Powiatu Nowotarskiego z ramienia KWW Podhalańska Wspólnota – poz. nr 7.

Miłośnik pszczół i szeroko pojętej przyrody – zapalony pszczelarz i myśliwy. Przyjaciele mówią o nim, że:

Paweł Pacyga – “Bioły Charakter” – całe życie wspiera, tworzy i uczestniczy w różnych przedsięwzięciach, nigdy nie oczekując niczego w zamian!

https://www.facebook.com/photo?fbid=430559279639676&set=a.430559302973007
Facebook Comments