Tradycja ważna rzecz! Trzeba święcić!

Choć w kalendarzu Kingi i Krystyny, to św. Krzysztof już dziś poświęcił kierowcom samochody. Tradycja ważna rzecz! Trzeba kultywować.

Wspomnienie św. Krzysztofa przypada 25 lipca. Święty ten jest patronem kierowców i przewoźników. Można też modlić się do niego o dobrą śmierć i wybawienie w niebezpieczeństwie. Patronuje także mostom, miastom, które leżą nad rzekami, żeglarzom, biegaczom, pielgrzymom, turystom i podróżnikom. Święty Krzysztof jest też patronem Wilna i Ameryki.

Po każdej dzisiejszej Mszy św. ks. proboszcz poświęcił pozostawione przy kościele samochody, apelując wcześniej do kierowców o rozwagę w ich wykorzystywaniu na drogach.

Facebook Comments