Sołtys dziękuje ofiarodawcom na rzecz pogorzelców

PODZIĘKOWANIE

Szanowni mieszkańcy Krempach! Pragnę wyrazić ogromne wyrazy wdzięczności za Waszą tak wspaniałą ofiarność, jaką okazaliście podczas środowej zbiórki środków finansowych na rzecz pogorzelców z Nowej Białej. To, co uczyniliście, przechodzi nasze wszelkie oczekiwania. Skala pomocy naszym sąsiadom mile zaskoczyła nas wszystkich.

Pragnę poinformować, że przekazane przez Was środki finansowe, Drodzy Mieszkańcy, a także przez   Radę Parafialną,  LKS ”Spisz”,  LOK i  Gminną  Spółdzielnię, które zostały złożone w środę 23.06.2021 r. podczas ogłoszonej zbiórki, to kwota 100.400,00 zł oraz 100 euro. Zebrane środki w całości zostały przekazane Pani Sołtys i Przedstawicielowi Rady Sołeckiej w Nowej Białej.

Ponadto informuję, że Wspólnota Urbarialna w Krempachach również bardzo mocno włączyła się do akcji  pomocy pogorzelcom, przekazując 30 m3 drzewa, które  zostało nieodpłatnie przetarte przez P. Juliana Łukasza i jego pracowników, a następnie tarcicy w postaci desek, kantówek oraz stempli, które także przekazane zostały poszkodowanym przez  pożar w Nowej Białej.

Pragnę Wam wszystkim serdecznie podziękować za Wasze dobre serce, które pochyla się nad tymi, którzy tej pomocy potrzebują, za wrażliwą duszę, która zachęca nas do czynienia dobra, a szczególnie za bezinteresowną pomoc bliźnim,  którzy 19 czerwca 2021 r w czasie pożaru w Nowej Białej stracili cały dorobek życia.

                                          „Bóg Zapłać wszystkim za to, co uczyniliście”

 

Jednocześnie informuję, że we wtorek 29.06.2021 r. będą zbierane deski na potrzeby wspomnianych pogorzelców.  Prosimy deski wyłożyć przed posesję. Postarajcie się, by były one odpowiedniej jakości.

                                                                    Z poważaniem

                                                                Sołtys wsi Krempachy

                                                                     Józef Pietraszek

Facebook Comments