Wydarzenia

Dawid i Izajasz zapowiadają Mękę Chrystusa

Wiemy z Ewangelii, że król Dawid, któremu tradycja przypisuje autorstwo większości psalmów, był przodkiem Jezusa. Jednym z tych psalmów jest Psalm 22, który mówi o męce Mesjasza i jej owocach, ale jest też indywidualną lamentacją […]

Wydarzenia

Trwajmy przy Nim

Dziś Wielki Czwartek. Wspominamy Ostatnią Wieczerzę i ustanowienie dwóch sakramentów – Eucharystii i kapłaństwa. Dziś też wspomnienie modlitwy Pana Jezusa w ogrodzie Getsemani, zdrady Judasza, uwięzienia i wtrącenia naszego Pana do ciemnicy. Jak On potwornie […]

Wydarzenia

Melchizedek a Jezus Chrystus

Pan przysiągł i żal Mu nie będzie: «Tyś Kapłanem na wieki na wzór Melchizedeka». (Ps 110,4) Kim był Melchizedek? Na pewno to postać bardzo tajemnicza. W Piśmie Świętym znajdziemy o nim tylko krótką wzmiankę w […]