Śpiskie Zwyki – wyniki. Krempachy bardzo wysoko

Protokół z 5 i 6 lutego 2021 r. z posiedzenia Komisji Artystycznej, oceniającej konkursy: skrzypków, śpiewaków, gawędziarzy i grup śpiewaczych oraz zespołów regionalnych w ramach XXXI ,,Spiskich Zwyków” – edycja online

Komisja w składzie:

 • Michalina Wojtas – choreograf,
 • Jadwiga Adamczyk – muzyk, folklorysta, przedstawiciel Małopolskiego Centrum Kultury ,,Sokół” w Nowym Sączu,
 • Benedykt Kafel – etnograf,
 • Aleksander Smaga – muzyk, przedstawiciel Małopolskiego Centrum Kultury ,,Sokół” w Nowym Sączu

wysłuchała 62 nagrań, w tym 18 instrumentalistów skrzypków (7 dzieci, 6 młodzieży, 5 dorosłych), 16 śpiewaków (8 dzieci, 3 młodzieży, 5 dorosłych), 10 grup śpiewaczych (5 dziecięcych, 2 młodzieżowe, 3 dorosłe), 16 gawędziarzy (11 dzieci, 4 młodzieży, 1 dorosły) oraz 1 w kategorii mistrz-uczeń w śpiewie i 1 w kategorii mistrz-uczeń w grze na skrzypcach, z terenu polskiego Spisza.

Komisja postanowiła przyznać następujące miejsca:

W konkursie solistów skrzypków:

Kategoria dziecięca:

Kategoria młodzieżowa:

Kategoria dorosłych:

 • I miejsca – Dominika Trybuła z Krempach, Grzegorz Kowalczyk z Łapsz Niżnych,
 • II miejsce – Andrzej Milaniak z Niedzicy,
 • III miejsce – Aleksandra Paluszek z Czarnej Góry, Dominik Kikla z Czarnej Góry.

W konkursie śpiewaków solistów:

Kategoria dziecięca:

 • I miejsce – Justyna Molitorys z Kacwina, Lena Kowalczyk z Łapsz Niżnych,
 • II miejsce – Nadia Baran z Jurgowa, Karolina Lach z Jurgowa, Katarzyna Kaczmarczyk z Dursztyna, Izabela Łojek z Krempach,
 • III miejsce  – Judyta Dudas z Frydmana, Zofia Bednar z Frydmana.

Kategoria młodzieżowa:

Kategoria dorosłych:

W konkursie grup śpiewaczych:

W kategorii dziecięcej:

 • I miejsce – grupa śpiewacza z Niedzicy (Anna Dudas, Anna Janos, Zuzanna Janos, Oliwia Bąba, Aleksandra Kaszycki, Emilia Święty),
 • II miejsca nie przyznano,
 • III miejsca – grupa śpiewacza z Dursztyna (Aleksandra Błachut, Daria Surma, Anna Knurowska, Nikola Bigos) oraz grupa śpiewacza z Łapsz Niżnych (Zuzanna Boczkowska, Antonina Mazurek, Dorota Sowa, Aleksandra Ziemba),
 • Wyróżnienie dla: grupy śpiewaczej z Łapszanki (Martyna Rychtarczyk, Roksana Dewera, Ewelina Sołtys) oraz grupa śpiewacza z Niedzicy (Faustyna Pczelar, Julia Sulir, Emilia Szymsaj, Martyna Grońska, Wioletta Reściak, Katarzyna Pęksa, Michał Pczelar).

W kategorii młodzieżowej:

W kategorii dorosłej:

W konkursie gawęd:

W kategorii dziecięcej:

 • I miejsca – Amelia Wyrostek z Trybsza, Iwona Molitorys z Kacwina, Magdalena Matiaszek z Łapsz Niżnych,
 • II miejsce – Aleksandra Neupauer z Niedzicy, Paweł Findura z Trybsza, Natalia Mondel z Niedzicy,
 • III miejsce – Laura Wyrostek z Trybsza, Kamila Gelata z Łapszanki,
 • Wyróżnienie dla: Jakuba Janosa z Niedzicy Zamku, Łukasza Milaniaka z Niedzicy, Oliwiera Grońskiego z Niedzicy.

W kategorii młodzieżowej:

 • I miejsce – Anna Szpernoga z Kacwina,
 • II miejsce – Julia Tatar z Jurgowa,
 • III miejsce – Zbigniew Kuruc z Łapszanki, Zuzanna Kania z Łapszanki.

W kategorii dorosłej:

 • I miejsca nie przyznano,
 • II miejsce – Jakub Sołtys z Łapsz Wyżnych,

W kategorii mistrz –uczeń w śpiewie:

W kategorii mistrz-uczeń w grze na skrzypcach:

 • I miejsca nie przyznano,
 • II miejsce – Tomasz Wojtas – mistrz, Zofia Wojtas – uczeń.

Do ogólnopolskiego konkursu Gawędziarzy, Instrumentalistów, Śpiewaków, Drużbów i Starostów weselnych ,,Sabałowe Bajania” w Bukowinie Tatrzańskiej Komisja wytypowała następujące osoby:

W konkursie skrzypków z kategorii dziecięcej: Marcin Bednar z Frydmana, z kategorii młodzieżowej: Bartłomiej Budz z Czarnej Góry, Zuzanna Pietraszek z Krempach, z kategorii dorosłych: Dominika Trybuła z Krempach, Grzegorz Kowalczyk z Łapsz Niżnych.

W konkursie śpiewaków solistów z kategorii dziecięcej: Justyna Molitorys z Kacwina, z kategorii młodzieżowej: Roksana Pietraszek z Krempach, z kategorii dorosłych: Natalia Sobolak z Krempach, Dominika Krzysik z Łapsz Wyżnych, Alicja Krisandova z Niedzicy.

W konkursie grup śpiewaczych z kategorii dziecięcej: grupa śpiewacza z Niedzicy (Anna Dudas, Anna Janos, Zuzanna Janos, Oliwia Bąba, Aleksandra Kaszycki, Emilia Święty), z kategorii młodzieżowej: grupa śpiewacza z Krempach (Wiktoria Sobolak, Julia Moś, Kamila Łukasz, Marzena Kalemba, Krystyna Łukasz, Magdalena Palonek), z kategorii dorosłych: grupa śpiewacza z Łapsz Wyżnych (Czesław Gryglak, Jerzy Gryglak, Łukasz Gryglak, Karol Krzysik) oraz grupa śpiewacza z Łapsz Wyżnych (Anna Krzysik, Magdalena Krzysik, Julia Biegun, Sindy Stachoń).

W konkursie gawędziarzy z kategorii dziecięcej: Amelia Wyrostek z Trybsza, Iwona Molitorys z Kacwina, z kategorii młodzieżowej: Anna Szpernoga z Kacwina.

Na tym zakończono pierwszy dzień konkursu.

***

Dnia 6 lutego (drugi dzień konkursu) komisja obejrzała 16 zespołów regionalnych, w tym 6 dziecięcych, 4 młodzieżowe i 6 w kategorii dorosłych, w dwóch kategoriach konkursowych: prezentowany zwyczaj i obrzęd oraz taniec.

Komisja przyznała następujące miejsca i nagrody pieniężne za najlepsze walory zawarte w prezentowanych programach.

Zespoły dziecięce

Kategoria –prezentowany zwyczaj i obrzęd:

 • I i II miejsca nie przyznano,
 • III miejsce i nagrodę pieniężną w wysokości 200 zł otrzymuje zespół „Torecki”z Łapszanki

Kategoria –taniec:

 • I miejsca nie przyznano,
 • II miejsce i nagrodę pieniężną w wysokości 300 zł otrzymują: zespół „Ciardasie”z Czarnej Góry oraz zespół „Honaj” z Dursztyna,
 • III miejsce i nagrody pieniężne w wysokości 200 zł otrzymują: zespół „Dunajec ”z Niedzicy oraz „Bystry Potok ”z Kacwina,
 • Wyróżnienie dla zespołu „Mali Frydmanianie” z Frydmana i nagrodę pieniężną w wysokości 150 zł.

Zespoły młodzieżowe

Kategoria –prezentowany zwyczaj i obrzęd:

 • I miejsca nie przyznano,
 • II miejsce i nagrodę pieniężną w wysokości 600 zł otrzymuje zespół „Dunajec” z Niedzicy,

Kategoria – taniec:

Zespoły dorosłe

Kategoria –prezentowany zwyczaj i obrzęd:

 • I miejsce i nagrodę pieniężną w wysokości 900 zł otrzymuje zespół„ Czardasz” z Niedzicy,
 • II miejsce i nagrody pieniężne w wysokości 800 zł otrzymują: zespół „Hajduki” z Łapsz Wyżnych oraz zespół „Niedziyckie Zazraki” z Niedzicy

Kategoria –taniec:

 • I miejsce i nagrody pieniężne w wysokości 700 zł otrzymują: zespół „Młode Hajduki” z Łapsz Wyżnych oraz zespół „Dolina” z Krempach,
 • II miejsce i nagrodę pieniężną w wysokości 600 zł otrzymuje zespół „Honaj” z Dursztyna.

Nagrody pieniężne o łącznej wartości 2 000,00 zł zostały ufundowane przez Małopolskie Centrum Kultury „Sokół” w Nowym Sączu. Fundatorem pozostałych nagród jest Gminny Ośrodek Kultury w Łapszach Niżnych z siedzibą w Niedzicy.

Na Małopolski Konkurs Obrzędów, Obyczajów i Zwyczajów Ludowych –„Pogórzańskie Gody” Komisja zakwalifikowała zespół „Czardasz”z programem „Krzciny”.

Wyrażamy radość i wdzięczność organizatorom i uczestnikom XXXI „Śpiskich Zwyków”, iż mimo wyjątkowej sytuacji związanej z pandemią, doszło do realizacji kolejnej edycji spiskiej imprezy. Spowodowało to nie tylko mobilizację ruchu folklorystycznego na Spiszu, ale ukazało również jego dobrą kondycję merytoryczno-artystyczną. Mimo braku ważnego dla występujących, bezpośredniego kontaktu z publicznością, oglądane online występy nie straciły na swoim charakterze i poziomie wykonawczym.

Dużą nadzieję na podtrzymywanie tradycji kulturowej dawnej wsi spiskiej budzi – prezentacja na „Spiskich Zwykach”, konkursu zespołów przedstawiających obrzędy i zwyczaje. Z roku na rok poszerza się zakres tematyczny tego konkursu. W roku bieżącym widowiska dotyczyły nie tylko spopularyzowanych świąt dorocznych i rodzinnych ale również zachowań związanych z pracą na roli, zajęciami domowymi oraz folklorem dziecięcym, opartym na grach i zabawach. Jest to o tyle ważne, że ta właśnie dziedzina folkloru stanowi fundament dla całego ruchu folklorystycznego, tworzącego widowiska sceniczne. Prosimy, aby w przyszłorocznych programach nie przekraczać regulaminowego czasu widowisk. Życzymy sobie, uczestnikom i organizatorom, by w kolejnym roku 2022 doszło do naszego wspólnego, bezpośredniego kontaktu w gościnnych murach Ośrodka Kultury w Niedzicy. Dziękujemy Pani Dyrektor Krystynie Milaniak za podjęcie się organizacji, przygotowania i realizacji tegorocznego konkursu, jednocześnie życzymy wszystkim dobrego zdrowia.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Facebook Comments