Krajańskie spotkanie noworoczne

Tradycyjnie styczeń to miesiąc podsumowań organizacji wiejskich z działalności za rok ubiegły. Rokrocznie zarząd Towarzystwa Słowaków w Krempachach organizuje takie spotkanie.

Na wspólne biesiadowanie zaprasza swoich członków i sympatyków oraz gości spoza Krempach. Jako że spotkanie odbywa się już w okresie poświątecznym, nazywane jest Krajańskim spotkaniem noworocznym.

Spotkanie w WDK rozpoczęła Monika Pacyga – prezes Koła TSP Krempachy, przywitała zebranych, podziękowała członkom zarządu za udzielone jej zaufanie i aktywną pomoc podczas całorocznej działalności koła. Modlitwą uczczono pamięć zmarłych w zeszłym roku członków koła.

Nasze koło jest współorganizatorem corocznej imprezy kulturalnej Ostatki-Fašiangy, Dni Słowackiej Kultury w Małopolsce, spotkań z młodzieżą uczęszczającą na naukę języka słowackiego. Towarzystwo zorganizowało dla dzieci warsztaty dekorowania pierników. Podziękowania należą się Annie Krzysztofek za naukę języka słowackiego naszego ks. proboszcza.

Gośćmi honorowymi spotkania byli Sekretarz Generalny TSP Ludomir Molitoris, redaktorzy Života – Milica Majeriková-Molitoris i Dorota Moś, ks. proboszcz Zbigniew Ścisłowicz, dziekan, ks. Józef Bednarczyk, sołtys wsi Józef Pietraszek , kierownik WDK Maria Krzysztofek , kościelny Walenty Brzyzek z małżonką Małgorzatą.

W krótkim programie wystąpiły uczennice ze szkoły podstawowej Julia Pacyga i Emilia Brzyzek, które zaprezentowały życzenia noworoczne oraz zaśpiewały i zagrały na skrzypcach kolędy i piosenki słowackie pod kierunkiem nauczycielki Marii Surmy.Następnie na scenę wybiegli członkowie zespołu Dolina. Najpierw zaśpiewali kilka kolęd i piosenek, a następnie zaprezentowali dynamiczne i porywające tańce ze słowackiego regionu Horehronie w choreografii Józefa Lorenca i Marka Bryi.

Po kolacji rozpoczął się wspólny śpiew ludowych piosenek słowackich przy akompaniamencie akordeonisty Franciszka Surmy. Zabawę z konsoli prowadził DJ Michał. Śpiew, tańce i wesoła zabawa trwały do późnych godzin nocnych.

18.01.2020 r.

Tekst i fot.: Franciszek Pacyga

 

Facebook Comments