Inwentaryzacja źródeł ciepła w budynkach na terenie gminy Nowy Targ

W związku z trwającym okresem grzewczym oraz zaostrzeniem przepisów dotyczących ochrony jakości powietrza na terenie województwa małopolskiego, a także w celu aktualizacji Bazy inwentaryzacji ogrzewania budynków, Wójt Gminy Nowy Targ informuje wszystkich mieszkańców gminy o konieczności składania ankiet pn. „INWENTARYZACJA BUDYNKÓW”.

Obowiązek stworzenia i prowadzenia wyżej wspomnianej Bazy został nałożony na gminy zapisami rozdziałów 3.3 i 4.2 Programu Ochrony Powietrza dla Województwa Małopolskiego, przyjętego uchwałą Nr XXXII/451/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego w dniu 23 stycznia 2017 roku. Wypełniona ankieta będzie cennym źródłem informacji, które posłużą do stworzenia Bazy Inwentaryzacji Budynków oraz oszacowania ilości osób zainteresowanych współfinansowaniem wymiany źródeł ciepła.

Wypełnione formularze należy składać w terminie do 28 lutego 2020 r.:

– w Urzędzie Gminy Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ, ul. Bulwarowa 9 – Biuro Obsługi Mieszkańców,
– wysyłając pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy Nowy Trag, ul. Bulwarowa 9, 34-400 Nowy Targ.

UWAGA!!!: W przypadku niezłożenia ankiet Wójt Gminy Nowy Targ będzie uprawniony
do przeprowadzenia kontroli posesji w celu ustalenia danych dotyczących źródeł ogrzewania, posiadanych odnawialnych źródeł energii (kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne, pompy ciepła itp.) i stopnia przeprowadzonej termomodernizacji budynków.

Z poważaniem:

Wójt Gminy Nowy Targ
Jan Smarduch

Źródło: strona UG Nowy Targ (wzór ankiety w załączniku);

PDF

Facebook Comments