SZANOWNE DRUHNY I DRUHOWIE!!!

W dniu Św. Floriana, patrona wszystkich strażaków, pragnę Wam wszystkim złożyć serdeczne życzenia i wyrazy uznania za Wasze wielkie zaangażowanie i poświęcenie na rzecz naszego środowiska, a także za szczególne niesienie pomocy innym i przede wszystkim dbanie o bezpieczeństwo ludzkiego mienia i życia.

Nie mamy możliwości podziękować Wam w sytuacjach nagłych, kiedy uczestniczycie w różnego rodzaju wypadkach, a szczególnie w akcjach powodziowych czy pożarniczych. Dlatego dziś, w dniu Waszego święta w sposób szczególny w imieniu własnym, Rady Sołeckiej i Parafialnej, a także całej krempaskiej społeczności Wam, Drogie Druhny i Druhowie, a także Orkiestrze Dętej pragniemy złożyć serdeczne podziękowanie za wszystko, co robicie na rzecz bliźniego i naszego środowiska, za Wasz wysiłek, odwagę i profesjonalizm, jakimi kierujecie się w swej ochotniczej służbie innym.

Podziękowanie kieruję do Was, Drogie Druhny i Druhowie, za pomoc i pracę jaką wykonaliście podczas ubiegłorocznej lipcowej powodzi. To Wy, Ochotnicy potraficie nie tylko nieść pomoc innym, ale przynosicie również wielką radość i dumę nam, krempaszanom godnie reprezentując nasze środowisko na różnego rodzaju zawodach gminnych, powiatowych czy wojewódzkich, zajmując wysokie lokaty. Szczególnie pragnę złożyć naszym Druhnom serdeczne podziękowanie i gratulacje za zakwalifikowanie się na zawody krajowe! Będziemy trzymać za Was kciuki podczas Waszego startu.

Nie sposób zapomnieć o podziękowaniach dla naszej wspaniałej Orkiestrze Dętej działającej przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Krempachach. Pragniemy również Wam, Drodzy Ochotnicy serdecznie podziękować za udział we wszystkich uroczystościach kościelnych, a także różnych imprezach organizowanych na terenie Krempach i poza miejscowością. Życzymy Wam dużo wytrwałości i wielu sukcesów w Waszej artystycznej działalności.

Nasze podziękowania, Drogie Druhny i Druhowie, składamy również Waszym rodzinom i bliskim, które także mocno przeżywają i współuczestniczą w tej częstej i niebezpiecznej Waszej ofiarności.

Wielce Szanowne Druhny i Druhowie Strażacy, Orkiestro, Wam – Ochotnicy! Niech Wasz Patron św. Florian opiekuje się Wami i Waszymi rodzinami, a także Waszą służbą. Niech wszelkie interwencje, w których uczestniczycie, będą bezpieczne i – co najważniejsze – by były szczęśliwe i by było tyle szczęśliwych powrotów z akcji, co wyjazdów. Z okazji tak ważnego dnia dla wszystkich strażaków składamy Wam najserdeczniejsze życzenia, życząc Wam i Waszym rodzinom dużo, dużo zdrowia, pomyślności, męstwa, szczęścia w akcjach i wiele satysfakcji z wykonywania zawodu obdarzonego tak wielkim zaufaniem społecznym. Składamy Wam wyrazy uznania za Wasz trud i ryzyko, jakie podejmujecie w ochronie życia i mienia bliźniego. Jednocześnie życzymy niewyczerpalnej siły i mnóstwo wytrwałości, wyrozumiałości bliskich, a także licznych sukcesów w życiu osobistym oraz wiele satysfakcji z pracy i służby społeczeństwu.

SZCZĘŚĆ WAM, BOŻE!!!

Sołtys wsi Krempachy Józef Pietraszek wraz z Radą Sołecką i Radą Parafialną

Facebook Comments