Site icon Krempachy

Sołtys strażakom życzy

Drogie Druhny i Druhowie!

 Z okazji Dnia Patrona Strażaków Św. Floriana

w imieniu własnym, Rady Sołeckiej oraz wszystkich mieszkańców Krempach pragnę złożyć Wam wszystkim członkom Ochotniczej Straży Pożarnej w Krempachach najserdeczniejsze życzenia zdrowia, pomyślności i wytrwałości w działaniu na rzecz  pomocy bliźniemu.            

Życzę Wam, by Wasza trudna służba na rzecz pomocy drugiego człowieka była powodem do osobistej satysfakcji, a także do  społecznego uznania. Ratowanie  życia i  mienia  ludzkiego oraz niesienie pomocy drugiemu człowiekowi jest  wpisana w codzienną służbę strażacką.

Niech patron wszystkich strażaków, św. Florian, otacza Was wszystkich nieustanną opieką, dodaje Wam siły, wytrwałości, a przede wszystkim odwagi we wszystkich poczynaniach i obowiązkach zawodowych i społecznych. Niech opiekuje się Wami i Waszymi rodzinami, niech czuwa nad Waszym bezpieczeństwem podczas akcji w których uczestniczycie, by Wasze powroty do domów z akcji  w których uczestniczycie  były zawsze szczęśliwe.

                                                         „Szczęść Wam Boże!”   

                                                   Sołtys Krempach, Rada Sołecka,                                                                        oraz Rada Parafialna             

Facebook Comments
Exit mobile version