Site icon Krempachy

Środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków trafią do Krempach

Każdy z obiektów, które znalazły się na liście inwestycji z rządowym dofinansowaniem, to świadek historii. To perły i perełki naszej kultury. Otrzymaliśmy prawie 202 mln zł z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Dzięki tym środkom wykonanych zostanie prawie 380 inwestycji związanych z zabytkami: praca konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych – informuje wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Powiat nowotarski na ocenę bezpieczeństwa konstrukcji oraz prace zabezpieczające budynku bazyliki Wniebowzięcia NMP w Ludźmierzu wystarał się o kwotę dofinansowania w wysokości 1,8 mln o. Blisko pół miliona przeznaczono na prace remontowo-konserwatorskie przy kościele p.w. Narodzenia NMP w Harklowej i ponad 670 tysięcy na remont więźby dachowej i pokrycia dachu w kościele p.w. Św. Marcina w Krempachach.

Za: https://podhale24.pl/aktualnosci/artykul/92751/Srodki_z_Rzadowego_Programu_Odbudowy_Zabytkow_trafia_na_Podhale.html

Zdjęcie: Jakub Świst

Facebook Comments
Exit mobile version