Site icon Krempachy

XXX Niedziela zwykła – intencje

30. Niedziela zwykła – 23 października 2022 r.

  1. W tygodniu wspominać będziemy:
  1. Od 1 do 31 października we wszystkich kościołach i kaplicach należy odprawić nabożeństwo różańcowe. Udziela się odpustu wiernym, którzy odmawiają różaniec w kościele, w publicznej kaplicy, w rodzinie, w społeczności zakonnej, w stowarzyszeniu pobożnym. W czasie nabożeństw różańcowych  modlimy się szczególnie w intencjach Ojca Świętego, za dzieci i młodzież, za misje, za chorych, o pokój na świecie, w ostatnim tygodniu za zmarłych.
  2. Nabożeństwa różańcowe u nas będą w dni powszednie o 1730. W niedzielę po Mszach św. o godzinie 900 i 1030.
  3. Dziś przypada wspomnienie św. Jana Kapistrana, prezbitera
  4. Parę słów na temat tego co zostało zrobione w ramach pracy przy kościele. Powstały nowe alejki na cmentarzu, nowy płot koło plebani wraz z nowymi barierkami balkonowymi. W urzędzie ochrony zabytków została złożona dokumentacja odnośnie ocieplenia kościoła i wymianę i konserwację pokrycia. Czekamy na decyzję z ochrony zabytków, by zabrać się do pracy. Jest też kosztorys wszelkich prac, jakie mają być wykonane.
  5. Na ołtarzach bocznych wystawione są kartki na wypominki jednorazowe i roczne.

Panie naucz nas, że pokora i uniżenie się, są istotnymi elementami naszej modlitwy. Jak grzesznik wołamy: “Panie, miej litość nad nami grzesznymi!”

Facebook Comments
Exit mobile version