Site icon Krempachy

Zostań wolontariuszem! Ruszamy z WOŚP!

Krempaski sztab WOŚP zarejestrowany, można więc już zgłaszać się do wolontariatu przy sztabie w Wiejskim Domu Kultury w Krempachach – do 15.12. 2021 r.

Od osób, które po raz pierwszy chcą być wolontariuszami, potrzebujemy:

– zdjęcia legitymacyjnego lub takiego jak do dowodu

– daty i miejsca urodzenia, numeru pesel

– adresu zamieszkania

– adresu szkoły lub miejsca pracy

– numeru telefonu

Uwaga! Osoby niepełnoletnie muszą dostarczyć zgodę na udział w wolontariacie podpisaną przez rodzica lub opiekuna prawnego

Facebook Comments
Exit mobile version