Site icon Krempachy

Scena w Łopusznej była ich! Krympaskie gazdynie zdobyły I miejsce!

W minioną sobotę na scenie Gminnego Ośrodka Kultury w Łopusznej odbył się V Przegląd Artystyczny KGW.

Komisja w składzie:

  1. Katarzyna Dobrzyńska,
  2. Maria Wnęk
  3. Beata Szewczyk
  4. Krystyna Rapta

po przesłuchaniu 12 Kół Gospodyń Wiejskich prezentujących się w dwóch kategoriach: śpiewie regionalnym i biesiadnym: 9 grup – Ludźmierz, Harklowa, Rogoźnik, Gronków, Morawczyna, Nowa Biała, Łopuszna, Dursztyn i Morawczyna oraz scenkach humorystycznych i rodzajowych z życia wsi: 3 grupy – Długopole, Krempachy i Obidowa postanowiła przyznać następujące miejsca:

w kategorii śpiewu regionalnego i biesiadnego:

  • I miejsce – KGW Dursztyn i KGW Łopuszna
  • II miejsce – KGW Morawczyna, KGW Ostrowsko, KGW Nowa Biała
  • III miejsce – KGW Ludźmierz, KGW Gronków, KGW Harklowa, KGW Rogoźnik

w kategorii scenek rodzajowych:

  • I miejsce – KGW Krempachy
  • II miejsce – KGW Długopole
  • III miejsce – KGW Obidowa
Uwagi Jury:

Komisja docenia starania i pracę włożoną w przygotowanie, wyreżyserowanie i prezentację programów oraz śpiewów przez członkinie Kół Gospodyń Wiejskich. Komisja składa serdecznie gratulacje dla umiejętności scenicznych i wokalnych wszystkich Pań oraz docenia ich zaangażowanie w pracę na rzecz społeczności lokalnej i regionu.

W prezentacji grup śpiewaczych śpiew powinien być śpiewany na dwa głosy, nie unisono (jeden głos). Jeżeli długość włosów nie pozwala na uczesanie warkocza lub cuby to panie powinny na głowę założyć chustkę, żeby była zgodność etnograficzna, ponieważ uczesanie jest częścią stroju ludowego. Ubiór Pań powinien być dostosowany do wieku i regiony, który prezentują, w formie tradycyjnej bez ubierania wersji współczesnych, stylizowanych takich jak: pasy, koturny, szpilki. Komisja zwraca również uwagę, aby Panie zadbały o różnorodność ubioru podczas występu (różne kolory spódnic, różne kolory gorsetów, katanek oraz chust góralskich). Strój powinien być dostosowany do sytuacji przedstawianej w scence, dzień powszedni – ubranie robocze, codzienne – nie odświętne, natomiast strój paradny tylko na święto, ślub, chrzciny itp.

Członkowie komisji zwracają uwagę, aby przy tworzeniu scenek teatralnych oraz obrzędowych starać się o jak najlepsze zagospodarowanie sceny w taki sposób, aby nie przeszkadzać sobie nawzajem. Aktorzy nie powinni odwracać się tyłem do widowni. Wydarzenia sceniczne powinny być osadzone w konkretnych ramach czasowych.

Komisja zachęca do sięgania w przygotowywanych programach do dawnych, często niewykonywanych już dzisiaj zajęć, zwyczajów czy obrzędów, dzięki czemu pamięć o nich przetrwa następne pokolenia.

Każde z Kół Gospodyń Wiejskich biorących udział w Przeglądzie otrzymało pamiątkowy dyplom oraz nagrodę pieniężną. Na tym protokół zakończono i podpisano.
Facebook Comments
Exit mobile version