Site icon Krempachy

Krempaskie ogródki nagrodzone!

Do konkursu “Najpiękniejszy Ogródek Przydomowy”, którego organizatorem był GOK Łopuszna, przystąpiło 20 Pań z KGW z terenu gminy Nowy Targ. Dwie nagrody powędrowały do Krempach!!!

A to już cały protokół:

Konkurs zorganizowano w ramach Konkursu Potraw Regionalnych, który w roku bieżącym nie mógł się odbyć ze względu na ogłoszony stan pandemii. Oceną ogródków zajmowała się komisja powołana przez organizatora.

Komisja w składzie:

  1. Maria Michalik – przewodnicząca
  2. Beata Szewczyk – członek
  3. Maria Wnęk – członek
  4. Józefa Kuchta – członek

oceniła ogródki w trzech kategoriach: ogródek ozdobno-warzywny, ogródek ozdobny i ogródek warzywny. Po obejrzeniu wszystkich postanowiła przyznać następujące miejsca

Ogródki ozdobno-warzywne:
I miejsce:

II miejsce:

III miejsce:

Wyróżnienie:

Ogródki warzywne:

wyróżnienie:

Ogródki ozdobne:

I miejsce:

II miejsce:

III miejsce:

Wyróżnienie:

Komisja z podziwem obejrzała ogródki, gratuluje pomysłowości i kreatywności w trosce o estetykę i dbałość swojego otoczenia życząc siły i sukcesów w pielęgnowaniu swoich ogrodów.

Wszystkie uczestniczki konkursu otrzymały dyplomy pamiątkowe oraz nagrody pieniężne, które wręczyli członkowie komisji.

Obszerna galeria z tego wydarzenia pod: https://24tp.pl/g/3109

Facebook Comments
Exit mobile version