Site icon Krempachy

Sprawozdanie z V Dekanalnego Konkursu Poezji Maryjnej

Za nami V Konkurs Dekanalny Poezji Maryjnej, który odbył się 24.10.2019 r. w Wiejskim Domu Kultury w Krempachach. To jeden z najpiękniejszych konkursów – Matka Boża, cudowna postać wybrana przez Boga, pełna ciepła i miłości. Inicjatorką konkursu przed 5 laty była p. Barbara Paluch.

Konkurs kierowany do dzieci i młodzieży ma na celu uwrażliwiać wszystkich na piękno twórczości religijnej, kształtować młode osobowości na wzór Maryi, wyłaniać i nagradzać młode talenty.

Do konkursu zgłosiło się 39 uczestników z 14 miejscowości naszego Dekanatu: z Kacwina, z Łapsz Wyżnych, z Frydmana, ze Sromowiec Wyżnych, ze Szlembarku, z Nowej Białej, z Dursztyna, z Dębna, z Łopusznej, z Harklowej, z Knurowa, z Niedzicy, ze Szk. Podst. i WDK z Krempach.

Konkurs zaszczycili swoją obecnościa; Dyr. Gminnego Ośrodka Kultury w Łopusznej p. Józefa Kuchta, ks. proboszcz z Krempach Zbigniew Ścisłowicz, ks. z Frydmana Marian Jakub Adamik i ks. wikariusz z Niedzicy Bartłomiej Roman

Komisja w składzie: p. Barbara Paluch, dyr. GOK p. Józefa Kuchta, p. Aleksandra Kachniarz, p. Leokadia Surma i ks. Proboszcz Zbigniew Ścisłowicz oceniła uczestników następująco:

1kategoria = kl. 0-3

nagroda specjalna – Antoś Pacyga z WDK Krempachy I mc.- Weronika Stronczek z Kacwina II mc. – Konrad Sołtys z Łapsz Wyżnych i Szymon Górecki z Łapsz Wyżnych III mc. – Joanna Głodek z Dębna i Zuzanna Mroszczak z Krempach wyróżnienie – Izabela Łojek z Krempach i Martyna Powalacz z Frydmana

2 kategoria = kl. 4- 6

miejsce – Martyna Kobylarczyk ze Sromowiec Wyżnych, Emilia Brzyzek z Krempach i Michał Kaczmarczyk z Dursztyna II mc. – Iwona Molitorys z Kacwina III mc. – Roksana Pietraszek z WDK Krempachy wyróżnienie – Weronika Waras z Knurowa

3 kategoria = kl. 7 i 8

I mc. – Wiktoria Sobolak z Krempach II mc. – Klaudia Gelata z Frydmana III mc. – Martyna Łojek z Nowej Białej wyróżnienie – Aneta Łętowska z Dursztyna, Aleksandra Radecka z Kacwina

Poza drobnymi uchybieniami (strój, mówienie za cicho, zachowanie podczas recytacji, zbyt długie utwory) komisja nie miała zastrzeżeń do uczestników – konkurs był na wysokim poziomie. Oceniano dobór utworu zgodny z tematem i wiekiem uczestnika, interpretację utworu, kulturę słowa i ogólny wyraz artystyczny.

Wszyscy uczestnicy Konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody rzeczowe, które zakupiono dzięki finansowemu wsparciu z Urzędu Gminy Nowy Targ, Starostwa Powiatowego w Nowym Targu i Gminnego Ośrodka Kultury w Łopusznej.

Uczestnicy konkursu i opiekunowie otrzymali też poczęstunek.

Cieszy nas, że taka forma poezji ma zainteresowanie wśród dzieci i młodzieży, że czujecie potrzebę mówić o Matce Bożej i umiecie duchowo przeżywać to co piękne i dobre. Przyszły konkurs Poezji Maryjnej poszerzymy o kategorie gwarowe.

W imieniu organizatorów V Dekanalnego Konkursu Poezji Maryjnej ,, Pod Twoja obronę uciekamy się’’ Parafii św. Marcina w Krempachach, Duszpasterskiej Rady Ekonomicznej i Wiejskiego Domu Kultury w Krempachach serdecznie dziękuję za pomoc przy organizacji i przebiegu konkursu p. Barbarze Paluch, p.Marceli Śpiewak i p. Agacie Pacyga. Dziękuję również p.Krysi Waniczek i p. Frankowi Pacyga za zdjęcia i informacje przesłane na str. internetową.

Kierownik WDK – Krempachy Maria Krzysztofek

Zdjęcia: Franciszek Pacyga

 

Facebook Comments
Exit mobile version