Site icon Krempachy

Kanalizacja i oczyszczalnia w lipcu – postęp prac

Powoli dobiega końca budowa kanalizacji wiejskiej dla mieszkańców z pierwszej transzy. W miesiącu lipcu dokonano przyłącza do domostw z ulic: Długiej, Tatrzańskiej, Słonecznej, Spiskiej, Polnej i Kamieniec.

O kończących się pracach świadczy coraz mniejszy skład materiałów kanalizacyjnych „pod kościółkiem”.

Na oczyszczalni ścieków trwają prace budowlane dróg dojazdowych, chodników i parkingu oraz prace montażowe urządzeń technologicznych. Postęp prac widoczny na zdjęciach.

Zdjęcia i tekst: Franciszek Pacyga

Facebook Comments
Exit mobile version