Site icon Krempachy

Kandydat Franciszek Pietraszek zrezygnował

Najnowsza informacja z Urzędu Gminy:

OBWIESZCZENIE
Gminnej Komisji Wyborczej w Nowym Targu
z dnia 4 kwietnia 2019 roku
o zarejestrowanych kandydatach na Sołtysów i członków Rady Sołeckiej w wyborach do organów sołectwa Krempachy
zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2019 r.

Na podstawie § 19 ust. 1 pkt. 5 oraz § 20 ust. 6 Statutu Sołectwa Krempachy, określonego Uchwałą Nr XXXVII/401/2014 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie nadawania statutu sołectw, Gminna Komisja Wyborcza w Nowym Targu podaje do publicznej wiadomości listę zarejestrowanych kandydatów w wyborach do organów sołectwa Krempachy:

§ 1.

Gminna Komisja Wyborcza zarejestrowała w wyznaczonym terminie 3 kandydatów na Sołtysa sołectwa Krempachy. W związku ze złożoną w dniu 4 kwietnia 2019 r. pisemną rezygnacją zarejestrowanego kandydata na Sołtysa sołectwa Krempachy Gminna Komisja Wyborcza informuje, iż pozostało zarejestrowanych 2 kandydatów na Sołtysa sołectwa Krempachy.

§ 2.

Dane zarejestrowanych kandydatów na Sołtysa na dzień 4 kwietnia 2019 r.
1. Lorenc Józef, lat 32
2. Pietraszek Józef, lat 70

§ 3.

Dane zarejestrowanych kandydatów do Rady Sołeckiej na dzień 4 kwietnia 2019 r.
1. Brzyzek Emanuel Michał, lat 43
2. Gryguś Bogdan Walenty, lat 40
3. Kaczmarczyk Franciszek, lat 55
4. Kaczmarczyk Mirosław Andrzej, lat 45
5. Krzysztofek Jaromir, lat 44
6. Lorenc Jan, lat 38
7. Łukasz Julian, lat 61
8. Łukasz Lucyna Elżbieta, lat 38
9. Pietraszek Walenty, lat 63
10. Tazik Józef Franciszek, lat 54

 

Przewodnicząca
Gminnej Komisji Wyborczej w Nowym Targu
/-/ Beata Szewczyk

Facebook Comments
Exit mobile version