Odbiór odpadów wielkogabarytowych – ważne informacje

W związku z wprowadzonymi w roku bieżącym zmianami odbioru odpadów wielkogabarytowych Referat ds. Gospodarowania Odpadami w Gminie Nowy Targ informuje iż, odpady takie jak:

– stare meble,
– materace, dywany, wykładziny,
– deski do prasowania,
– duże lustra (w ramie),
– duże instrumenty muzyczne,
– wózki i łóżeczka dziecięce,
– kojce dla dzieci, przewijaki,
– rowery,
– deski meblowe,
– karnisze,
– duże zabawki bez elektroniki,
– meble ogrodowe,
– duże donice,
będą odbierane sprzed posesji przy drodze publicznej w wyznaczonym w harmonogramie terminie.

Odpady proszę wystawić do godziny 7.00 tak, aby nie stwarzały zagrożenia w przestrzenni publicznej (umożliwiały bezpieczne przejście pieszym na chodnikach itp.).

Pozostałe odpady tak zwane problematyczne takie jak odpady budowlane, opony, chemikalia, zużyty sprzęt RTV i AGD itp. należy dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Łopusznej lub Trutym. Zmiana sposobu odbioru odpadów tzw. problematycznych związana jest przede wszystkim z kosztem gospodarowania odpadami. Zbieranie odpadów z miejsc wyznaczonych w poszczególnych miejscowościach generowało bardzo wysokie koszty.

Problemem było również to, że osoby i podmioty gospodarcze, które nie uiszczały opłat za gospodarowanie odpadami w naszej gminie mogły pozbywać się swoich odpadów na koszt mieszkańców Gminy Nowy Targ. Jak wiadomo ilość oraz sposób segregowania odpadów mają bezpośrednie przełożenie na koszt jaki ponoszą mieszkańcy gminy za gospodarowanie odpadami.

Działanie PSZOK-ów ma na celu zapobieganie niewłaściwym praktykom związanym z gospodarowaniem odpadami, a także uregulowanie i usystematyzowanie prawidłowych sposobów segregacji i utylizacji odpadów.

W tym miejscu informuję również, że w przypadku zakupu nowego sprzętu RTV AGD sklep dostarczający do domu nowe urządzenie ma obowiązek zabrania starego sprzętu tego samego typu; do zabrania starego sprzętu zobowiązana jest także firma kurierska dostarczająca nowe urządzenie (podstawa prawna: art. 37 ust. 1 i 2 ustawy
o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym).

Facebook Comments